Systemy Master Key

System klucza generalnego (Systemy Master Key) umożliwiają dostęp do dowolnej ilości drzwi za pomocą jednego klucza przy jednoczesnym wprowadzeniu pełnej kontroli dostępu do pomieszczeń. Systemy Master Key to doskonałe zabezpieczenie z kontrolą dostępu do małych obiektów z małą ilością drzwi oraz prostą strukturą organizacyjną jak i do dużych obiektów gdzie mnogość drzwi oraz struktura organizacyjna wymaga podziału na wiele podgup dostępowych.

Zastosowania systemów klucza: mieszkania, domy jednorodzinne i obiekty biurowe, centra handlowe, fabryki, obiekty użyteczności publicznej. Dzięki temu, że Systemy Master Key umożliwiają dostarczenie kluczy o różnym dostępie do poszczególnych pomieszczeń i obiektów liczba potencjalnych zastosowań dla nich jest praktycznie nieograniczona.

W zależności od zapotrzebowania Systemy Master Key wykonujemy w oparciu o profile kluczy:

MasterKey - schemat